Zobacz z kim współpracujemy

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest jedną z najstarszych uczelni technicznych w Polsce o wyjątkowej historii. Hasłem przewodnim naszej Alma Mater jest “Wiedza-Pasja-Więź” i w to hasło idealnie wpasowują się Koła Naukowe działające nieprzerwanie od dziesięcioleci. AGH bardzo wspiera rozwój studentów poprzez dodatkową działalność w Kołach oraz docenia innowacyjne projekty. 

Najważniejszym wsparciem są Granty Rektora, dzięki którym każde Koło Naukowe może starać się o wsparcie finansowe na swoje wiodące inicjatywy. Studenckie Koło Naukowe “Zarządzanie” rokrocznie od początku konkursu zgłasza po dwa projekty, które dzięki wsparciu uczelni mają szansę na dynamiczny rozwój. Nierzadko również Koło zwraca się o dofinansowanie innych, poza grantowych projektów, te inicjatywy również otrzymują wsparcie finansowe od Rektora ds. Studenckich. 

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Jednym z naszych najważniejszych partnerów jest także macierzysty Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.  Jest to najstarszy Wydział funkcjonujący na naszej Uczelni, działa już od 1919 roku.
Obecnie Wydział kształci studentów na takich kierunkach jak Budownictwo, Górnictwo i Geologia,
Inżynieria Środowiska, a także Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi. Wydział
niejednokrotnie wspierał działalność naszego Koła poprzez dofinansowywanie różnorakich
projektów, m.in. realizowanych przez nas Grantów Rektora AGH, a także obejmowanie patronatem
wydarzeń organizowanych przez SKNZ.

Fundacja dla AGH

Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstała w celu wsparcia dla wielu inicjatyw Uczelni, pomocy przy realizacji autorskich projektów studentów oraz Kół Naukowych, a jej założycielem jest Jego Magnificencja Rektor AGH. 

Dzięki działaniom Fundacji, wiele Kół ma szanse na rozwój oraz wsparcie finansowe dla swoich nietuzinkowych działań. 

Fundacja prowadzi dwie ścieżki wspierania Kół Naukowych i organizacji studenckich. Pierwszą z nich jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie kwartalne przyznawane na projekty rozwijające działalność badawczo-naukową studentów. 

Drugą jest organizowany przez Fundację Konkurs na Najlepsze Koło Naukowe AGH, w którym oceniana jest całoroczna działalność Kół Naukowych. Wyniki konkursu wręczane są podczas Koncertu Noworocznego Fundacji dla AGH i Stowarzyszenia Wychowanków AGH. 

Studenckie Koło Naukowe “Zarządzanie” od lat korzysta ze wsparcia Fundacji oraz nieprzerwanie staje na podium w Konkursie na Najlepsze Koło Naukowe AGH. 

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH jest kontynuatorką badań naukowych i kształcenia studentów w dziedzinie ekonomiki i zarządzania, których początki sięgają 1922 roku, kiedy to na Wydziale Górniczym powstała Katedra Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych i Prawa Górniczego. Katedra nie odcinając się od swych górniczych korzeni ciągle rozszerza zakres podejmowanej problematyki. Dziś obok tradycyjnych zagadnień leżących w sferze jej zainteresowań – ekonomiki przedsiębiorstwa górniczego, restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego i organizacji robót górniczych – pracownicy Katedry podejmują problematykę: modelowania produkcji przemysłowej, analizy finansowej przedsiębiorstwa, zarządzania produkcją, marketingu i analizy strategicznej. Dla SKNZ jest także Katedrą macierzystą, ponieważ to właśnie na niej rozpoczęła się nasza działalność. Nasze Koło zawsze może polegać na pracownikach Katedry, kiedy ich pomoc jest niezbędna. Doskonałym przykładem jest wsparcie od prowadzących podczas Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, kiedy to są oni członkami komisji oceniającymi prelekcje studentów. Jesteśmy wdzięczni naszej Katedrze za okazywane nam wsparcie.

Fundusz Naukowo-Kulturowo-Sportowy

Kolejnym ważnym dla nas wsparciem jesteśmy obdarzani z Funduszu Naukowo-Kulturalno-Sportowego (w skrócie FNKS). Środki z tego Funduszu trafiają do studentów za sprawą Prorektora ds. Studenckich AGH. Gdyby nie ta pomoc, często nie bylibyśmy w stanie zrealizować naszych inicjatyw. Otrzymujemy wsparcie w postaci finansowania Grantów Rektora AGH, ale nie tylko, ponieważ często dotyczy to także innych organizowanych przez nas projektów i wyjazdów. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc i okazywane wsparcie.

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podejmuje działania przyczyniające się do rozwoju nauki polskiej i kultywowania tradycji górniczych.

Misją Fundacji jest wspierać innych w dążeniu do realizacji ich celów.

Jednostka nieustannie wspiera nas w realizacji projektów, zapewniając pomoc finansową i organizacyjną.