Zobacz z kim współpracujemy

Studenckie Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki działa od 1965 roku przy Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. Celem KNBiG jest realizacja idei „Wiedza, pasja, więź”, ponieważ każdy z nas, na pytanie „co nas łączy”, odpowie „AGH!”.

Koło Naukowe Mechaników Górników działa przy Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych  i Transportowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej   i    Robotyki    na     Akademii    Górniczo – Hutniczej im.  Stanisława   Staszica  w   Krakowie.  W   ramach   koła   działają obecnie trzy sekcje,  zajmujące się: Transportowym Marble Runem, Koparką oraz Górnictwem Kosmicznym.

Koło Naukowe Górnictwa Odkrywkowego „Skalnik” jest kołem działającym przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii od 1964 roku. Jego członkowie to ludzie ambitni oraz kreatywni, których celem jest zgłębianie wiedzy związanej z górnictwem odkrywkowym.

ISME – (skrót od “Ideas for Space Mining Engineering”) to grupa studentów, profesorów akademickich i naukowców, entuzjastycznie nastawionych do eksploracji kosmosu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu kosmicznego i wszystkich jego aspektów związanych z wydobyciem. Zespół ten powstał po raz pierwszy około połowy 2016 roku.

AGH Drone Engineering to Koło Naukowe poświęcone technologii związanej z dronami. Biorą czynny udział w międzynarodowych zawodach reprezentując naszą Alma Mater!