Czym zajmuje się SKN Zarządzanie? Sprawdź sam!

Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie prowadzi działalność w sześciu sferach: naukowej, dydaktyczno-szkoleniowej, badawczo-terenowej, reprezentacyjnej, gospodarczej i organizacyjnej.

SFERA NAUKOWA

w jej skład wchodzą: organizacja konferencji, udział w konferencjach, projekty komercyjne, publikacja artykułów oraz udział w projektach zewnętrznych.

SFERA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA

w jej skład wchodzą wydarzenia o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym, zarówno te prowadzone przez Nas, jak i te w których bierzemy udział.

SFERA BADAWCZO-TERENOWA

w tej sferze znajdują się głównie wyjazdy terenowe do przedsiębiorstw.

SFERA REPREZENTACYJNA

w jej skład wchodzą: konkursy, wydarzenia uczelniane oraz konferencje międzynarodowe.

SFERA GOSPODARCZA

w tej sferze znajdują się projekty dla przedsiębiorstw zewnętrznych, realizowanych poprzez współpracę z firmami.

SFERA ORGANIZACYJNA

w jej skład wchodzą projekty, przy których współtworzeniu czynnie pomagają członkowie SKN Zarządzanie.