Loading...

LEANathon

LEANathon składa się z 2 etapów, kwalifikacyjnego oraz centralnego.

Etap kwalifikujący pozwoli zweryfikować wiedzę posiadaną z zakresu Lean Management i wyłonić najlepsze zespoły, które zostaną zakwalifikowane do 24 godzinnego LEANathonu. 

W etapie centralnym wydarzenia zakwalifikowane Zespoły zmierzą się z realnym problemem produkcyjnym, który zostanie im szczegółowo przedstawiony przez przedstawiciela przedsiębiorstwa w dniu konkursu. Zaproponowane przez uczestników rozwiązania pozwolą zweryfikować posiadaną przez Nich wiedzę z zakresu Lean Management oraz umiejętność przełożenia jej na realne warunki produkcyjne.

MIEJSCE

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

TERMIN

18-19 listopada 2021

UCZESTNICY

studenci uczelni wyższych

ZAKRES KONKURSU

Konkurs obejmuje testowanie wiedzy, symulacje procesu produkcyjnego oraz weryfikacje umiejętności zastosowania teorii w praktyce. Organizacja zawodów opiera się na wstępnej weryfikacji wiedzy, kwalifikacji zespołu do finału oraz całodniowym rozstrzygnięciu zawodów. Olimpiada składa się z dwóch etapów: formularza zgłoszenia oraz quizzie i przeprowadzeniu symulacji. Podczas drugiego, a co za tym idzie,  końcowego etapu konkursu odbędzie się wyłonienie najlepszych zespołów, które wykażą się zarówno najwyższym poziomem wiedzy z zakresu Lean Management, jak i najwyższą efektywnością działań podejmowanych w symulowanym procesie produkcyjnym. 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

  • poznanie sposobów optymalizacji działań na realnym przykładzie  ,

  • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
  • kształcenie umiejętności pracy zespołowej,
  • kształcenie umiejętności pracy zespołowej,

  • wzbudzenie poczucia lepszej komunikacji i reagowania na potrzeby otoczenia,
  • nabycie wiedzy z zakresu Lean Management,
  • nauka dostrzegania marnotrawstwa w swoim otoczeniu oraz sposobów jego eliminacji,
  • kształcenie umiejętności z zakresu planowania działań własnych jak i grupy,

  • kształcenie umiejętności z zakresu planowania działań własnych jak i grupy,

  • lepsza organizacja pracy .

REJESTRACJA

Zapraszamy do rejestracji zespołów na IV edycję interdyscyplinarnych zawodów o tematyce Lean Management dla szkół średnich pn. „oLEANpiada”.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Aktualności

PARTNERZY

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy poprzez patronat lub sponsoring. Pragniemy przyciągać coraz więcej młodych, ambitnych ludzi chętnych do poszerzania swoich horyzontów i pogłębiania wiedzy. Rokrocznie zawody wspierane są przez różne przedsiębiorstw, dzięki czemu możemy dalej rozwijać nasz projekt. Zachęcamy do kontaktu z Organizatorami. 

KONTAKT

Patrcyja Wieczorek
Patrcyja WieczorekKoordynator Projektu
tel:792 377 614
e-mail: patrycja.wieczorek1206@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie”  
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
e-mail: sknz@agh.edu.pl