ADRES

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
SKN Zarządzanie

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

tel. +48 (12) 617 41 62

e-mail: sknz@agh.edu.pl

KONTAKT DO OPIEKUNA

Katarzyna Styk

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
bud. A1, pok. 305

tel. +48 (12) 617 41 62

e-mail: styk@agh.edu.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE