Project Description

Loading...

WISS

„WISS”, to projekt realizowany od marca 2019 roku we współpracy prof. dra hab. inż. Pawła Bogacza oraz Studenckiego Koła Naukowego „Zarządzanie” z firmą „Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych”. Ma on na celu optymalizację produkcji na podstawie analizy procesu produkcyjnego jednego z bardziej istotnych i masowych pojazdów tego producenta. Bardzo przydatne w tym projekcie jest wykorzystanie wiedzy na temat metod zarządzania produkcją, ogólnie pojętego Lean Management i projektowania systemów produkcyjnych, jak również zapoznanie się z procesem produkcyjnym na miejscu. Wizyty w firmie w Bielsko-Białej oraz analizy zdobytych materiałów pozwoliły na zakończenie pierwszego etapu działań związanego właśnie z analizą, szukaniem strat i proponowaniem rozwiązań poprawiających wydajność cyklu produkcyjnego. Obecnie trwają prace nad etapem II.

Informacje

OKRES REALIZACJI

od marca 2019

PROJEKT LIDER

Paweł Bogacz

TYP PROJEKTU

gospodarczy

LOGO

Project Gallery