Project Description

Loading...

Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica

Na 2016 rok przypadały dwie ważne dla historii polskiego przemysłu rocznice: 190. rocznica śmierci Stanisława Staszica – człowieka wielu myśli i zawodów, myśliciela i inicjatora rozwoju Zagłębia Staropolskiego oraz 200. rocznica założenia Akademii Górniczej w Kielcach – pierwszej wyższej uczelni technicznej na ziemiach polskich. Chcąc upamiętnić te ważne daty, grupa Kolistówze Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie, postanowiła zrealizować projekt wytyczenia poprzemysłowej trasy turystyczno-dydaktycznej na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt rozpoczął się de facto w roku 2011, kiedy to inicjatywę przeprowadzenia wizji lokalnej i stworzenia wirtualnego przewodnika turystyki przemysłowej SKNZ zgłosił do konkursu Grant Rektora AGH. Projekt został świetnie przyjęty w  środowisku naukowym, zostając wybrany Najlepszym Grantem Rektora 2011 roku. 

W 2016 roku powrócono do koncepcji stworzenia trasy turystyczno-dydaktycznej po zabytkach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego związanych z osobą Stanisława Staszica. Pozyskano dofinansowanie z konkursu Grant Rektora AGH 2016 i 2017 roku oraz z projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Świętokrzyskiego.  Dzięki ówczesnym zasobom finansowym i entuzjazmowi grupy roboczej:

– powstała oznakowana, czternastoobiektowa trasa pod nazwą Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica, 

– został wydany przewodnik turystyczny w formie drukowanej pt. Turystyka Przemysłowa ze Stanisławem Staszicem po Staropolskim Okręgu Przemysłowym,

– została nawiązana współpraca z 20 jednostkami będącymi m.in. zarządcami obiektów wchodzących w skład trasy, 

– przeprowadzono …. warsztatów edukacyjnych „Pomysł na przemysł” skierowanych do uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego, 

– stworzono testową wersję aplikacji mobilnej zawierającej grę terenową po wytyczonej trasie i innych zabytkowych obiektach mieszczących się w pobliżu.

Informacje

OKRES REALIZACJI

2016-2019

PROJEKT LIDER

Katarzyna Styk

TYP PROJEKTU

naukowy

LOGO

Project Gallery