Project Description

Loading...

SMART Mine AGH

Projekt „SMART Mine AGH” dąży do zwiększenia świadomości osób związanych z branżą górniczą i energetyczną na temat możliwości jakie dają nowoczesne technologie w aspekcie optymalizacji procesów oraz wzbudzenia zainteresowania samą branżą młodych ludzi – studentów i uczniów. 

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego modelu  do prezentacji i treningu optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie górniczym oraz opracowaniu warsztatów skierowanych do studentów i uczniów.
Model będzie się składać z modułowej makiety, na której symulowany będzie cały proces technologiczny kopalni odkrywkowej, z użyciem maszyn górniczych, bazujących na autorskich konstrukcjach wykonanych z klocków LEGO Mindstorms EV3 i Lego Technics. 

Początki projektu sięgają 2019 roku, kiedy ówcześni Koliści zaprezentowali projekt pt. „Optymalizacja przepływu i procesu na przykładzie modelu kopalni odkrywkowej SMART Mine” w konkursie „Innowacje w przemyśle 2019”, w którym zdobyli II miejsce. 

W 2021 roku, w ramach Grantu Rektora – edycja IDUB, nastąpiła reaktywacja tego projektu, gdzie po połączeniu sił wraz z Kołem Naukowym Skalnik, który specjalizuje się w dziedzinie górnictwa odkrywkowego, rozpoczęto pierwszy etap projektu – budowę makiety kopalni odkrywkowej. 

Informacje

OKRES REALIZACJI

od 2019

PROJEKT LIDER

Michał Kwiecień

TYP PROJEKTU

naukowy

LOGO

Project Gallery