Project Description

Loading...

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży 2016 były niesamowitym wydarzeniem. Miliony młodych ludzi zgromadziły się wtedy w Krakowie, by spotkać się z Papieżem Franciszkiem. Jak wiadomo poziom organizacji ŚDM w Polsce stał na bardzo wysokim poziomie. Ponad 10 tys. wolontariuszy z całego świata pomagało tworzyć to wielkie wydarzenie. Każda para rąk była cenna, każde zaangażowanie się liczyło. Wolontariusze mieli przeróżne zadania. Począwszy od pilnowania porządku na parkingach, witania gości, przez kierowanie pielgrzymów do sektorów, udzielanie informacji oraz pomocy, na wydawaniu pakietów pielgrzyma i posiłków skończywszy. Każdy element tego wydarzenia był logistycznie zaplanowany.

Tworzeniem całego wydarzenia  zajmował się Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016. W Departamencie Logistyki przedstawicielką młodych oraz koordynatorką zespołu ds. Centrów Informacyjno-Rejestracyjnych (tzw. CIR-ów) była Marta Mańka, wówczas studentka I roku studiów magisterskich Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Wraz z nią 14-osobowy zespół tworzyli wolontariusze, jednocześnie członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Zarządzanie”. Byli to: Aneta Ziółek, Aleksandra Bąk, Aleksandra Edelmüller, Dagmara Gwiazdoń, Joanna Szarska, Magdalena Kołodziejczak, Paulina Turek, Jakub Liszcz, Eryk Strzelecki, Krzysztof Grzesik, Michał Mizio, Mateusz Mizio, Tomasz Zmarzły.

Grupa ta, działając pod czujnym okiem ówczesnego opiekuna Koła, dr inż. Pawła Bogacza (o którym też poniżej), ponad 1,5 roku pracowała nad ważnym elementem, jakim było sprawne rejestrowanie pielgrzymów oraz wydawanie im pakietów pielgrzyma. Było to nie lada wyzwaniem, bowiem przewidywano ok. 2 miliony pielgrzymów, w tym ponad pół miliona tych, którzy dokonają rejestracji w CIR-ach. Część pielgrzymów swoje pakiety otrzymywała w miejscu zakwaterowania w komitetach parafialnych. Zespół ds. Centrów Informacyjno-Rejestracyjnych skupiał się na osobach pragnących zapisać się do systemu i odebrać pakiet pielgrzyma już w czasie trwania ŚDM.

Wyciągając wnioski z poprzednich edycji tego wydarzenia, tegoroczna organizacja przebiegała w inny sposób. Nowością było utworzenie już samych CIR-ów, a potem ich umiejscowienie. Całe przedsięwzięcie wiązało się z utworzeniem 20 punktów, w których można było się zarejestrować, uzyskać informacje i odebrać plecak. Zaledwie 8 punktów zlokalizowanych było w samym Krakowie, pozostałe 12 miejsc znajdowało się natomiast w innych miejscowościach, oddalonych nawet do 60 km od miasta. Takie rozłożenie miało służyć odciążeniu centrum Krakowa, skróceniu czasu oczekiwania w kolejkach oraz ułatwieniu pielgrzymom odbioru ich pakietów. Udało się! Członkowie Sekcji Logistyki na podstawie prognoz opracowali specjalny plan działania każdego z centrów, równocześnie stając się koordynatorami tych miejsc. Sekcja Grafiki ŚDM zrealizowała zaproponowane przez koordynatorów informacyjne znaki graficzne, a Sekcja Wolontariatu ŚDM przydzieliła wolontariuszy do pracy w CIR.

Gdy stworzono system pracy, a procedury rejestracji, wydawania plecaków, finansowe oraz bezpieczeństwa były opracowane, przyszedł czas na szkolenia. Koordynatorzy, dzięki współpracy z AGH, mogli sami prowadzić warsztaty (teoretyczne i praktyczne) dla niemalże 500 wolontariuszy, korzystając z budynków Akademii. Zagospodarowano przestrzeń przeznaczoną pod CIR. Pomieszczenia parafii czy stacji paliw stały się magazynami i biurami rejestracyjnymi. Pojawiły się komputery, drukarki, dziesiątki tysięcy książek i setki pudeł z plecakami. 

Warto dodać, że poza koordynowaniem projektu Centrów Informacyjno-Rejestracyjnych, osoby z AGH angażowały się społecznie również w inne działania centralne związane z ŚDM. Jednym z nich był wspominany powyżej dr inż. Paweł Bogacz, który wraz z Jakubem Liszczem – członkiem SKN „Zarządzanie”, był z innymi osobami z Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialny za zaplanowanie, przygotowanie i wdrożenie systemu wyżywienia ŚDM.

Informacje

OKRES REALIZACJI

2015-2016

PROJEKT LIDER

Marta Mańka

TYP PROJEKTU

organizacyjny

LOGO

Project Gallery