Project Description

Loading...

RM@Schools

RM@Schools jest projektem realizowanym w ramach programu Raw Materials EIT, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które mają za zadanie uatrakcyjnić kształcenie młodzieży z zakresu surowców w krajach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (EESE).  RM@Schools-ESEE rozszerza działania Akademii Surowców na młodych uczniów (w wieku 11-19 lat) w całej Europie, aby promować w szkołach i społeczeństwie szeroko zakrojone działania upowszechniające tematykę związaną z RM poprzez strategiczne europejskie partnerstwa między sektorem badań naukowych, szkołą i przemysłem. W projekt zaangażowane są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Narodowy Ośrodek Badawczy w Rzymie CNR, Służba Geologiczna Szwecji SGU, Uniwersytet Montan w Leoben, My Climate, Narodowy Techniczny Uniwersytet w Atenach NUTA, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Uniwersytet Technologiczny w Wiedniu, Uniwersytet Technologiczny Bergakademie Freiburg, Uniwersytet w Miszkolcu, Uniwersytet w Zagrzebiu – Wydział Górnictwa, Geologii i Inżynierii Naftowej. 

W ramach projektu, Studenckie Koło Naukowe “Zarządzanie” zajmuje się tworzeniem narzędzi edukacyjnych, które w ciekawy sposób uczą o tematyce zrównoważonego rozwoju, Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz o kluczowym znaczeniu odpowiedniego wykorzystania zasobów naturalnych w dzisiejszych czasach.

Informacje

OKRES REALIZACJI

od stycznia 2020

PROJEKT LIDER

Katarzyna Styk

TYP PROJEKTU

dydaktyczno-szkoleniowy

LOGO

Project Gallery