Project Description

Loading...

Projekt LIMBRA

Projekt LIMBRA organizowany jest w ramach programu EIT Raw Materials Academy. Głównym założeniem programu jest powstrzymanie tak zwanego drenażu mózgów z obszaru branży surowcowej. Najprościej ujmując zadaniem projektu jest zachęcenie studentów studiów inżynierskich i podyplomowych do zakładania własnych przedsiębiorstw. W tym celu organizowane są szkolenia oraz warsztaty. W roku 2021 dzięki programu mentoringowemu powstały cztery projekty studentów wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Projekty dotyczyły stworzenia koncepcji organizacji przedsiębiorstwa działającego w obszarze przemysłu surowcowego. Obszary w jakich należy rozwinąć takie przedsiębiorstwo zostały wyłonione dzięki przeprowadzonej przez Mentorów analizie PEST. Dzięki temu wyłoniono główne obszary w jakich można rozwinąć przedsiębiorstwo. Przez to istnieje realna szansa na rozwój firmy w obszarze przemysłu surowcowego. Co za tym idzie, wsparcie tego obszaru gospodarki.  

W ramach programu mentorignowego studenci mieli okazję zapoznać się z zasadami tworzenia biznesplanu oraz dowiedzieli się skąd mogą pozyskać fundusze. Wszystko miało miejsce dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa oraz dzięki pomocy innych dydaktyków AGH. Udzielone wsparcie pozwoliło stworzyć cztery obszerne projekty, których autorami są: Katarzyna Krzyżak, Iga Świątek, Przemysław Żywicki oraz Jakub Kowalów. Mowa tu o zespole, który reprezentował Polskę. Pozostałe zespoły działały również na Węgrzech, Słowacji oraz Czechach. Na koniec projektu LIMBRA pracę zostały zaprezentowane na ogólnym spotkaniu Mentorów na Węgrzech. Warto również zaznaczyć, że za udział w projekcie każdemu z uczestników przysługiwało stypendium w wysokości 600 Euro. Fundusze pochodziły z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). 

 

Projekt LIMBRA daje dużą szansę rozwoju umiejętności twórczych oraz analitycznych. Wielu studentów po udziale w projekcie odznaczała się znacznym zainteresowaniem założeniem własnego przedsiębiorstwa. W przyszłości może przełożyć się na realne wsparcie branży surowcowej, poprzez powstanie nowych innowacyjnych firm w tym sektorze. 

Informacje

OKRES REALIZACJI

od września 2019

PROJEKT LIDER

Jakub Kowalów

TYP PROJEKTU

naukowy

LOGO

Project Gallery