Project Description

Loading...

LEAN Lab

Warsztaty “Pomysł na przemysł czyli jak powstał Staropolski Okręg Przemysłowy.” realizowane były w ramach II edycji projektu Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica.  Zajęcia były realizowane były w szkołach podstawowych i jednostkach kultury z terenu województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. 

Zainteresowanie ze strony szkół było ogromne, a zgłoszenia wypełniły całkowicie terminarz bieżącego cyklu. Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych klas 3-6. Przeprowadzono łącznie 56 warsztatów, w których wzięło udział 579 uczniów. Założeniem głównym projektu było: zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, poznanie postaci Stanisława Staszica, rozbudzenie zainteresowania tematyką przemysłową oraz zachęcanie do pracy zespołowej połączonej z zabawą.  Warsztat „Pomysł na przemysł” składa się z dwóch 90 minutowych części, zawierających przedstawienie tematyki oraz aktywną pracę uczniów w zespołach.

Informacje

OKRES REALIZACJI

2017

PROJEKT LIDER

Katarzyna Styk

TYP PROJEKTU

dydaktyczno-szkoleniowy

LOGO

Project Gallery