Project Description

Loading...

Ogólnopolski Festiwal im. Stanisława Staszica

W latach 2017 i 2018 SKN Zarządzanie i Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej organizowały wspólnie Ogólnopolski Festiwal im. Stanisława Staszica. W swej pierwszej edycji Festiwal podzielony był na dwa etapy. Podczas pierwszego, terenowego zaprosiliśmy uczniów do 20. roku życia z całej Polski do udziału w dwóch konkursach, inspirowanych życiem i twórczością Stanisława Staszica: fotograficznym, pt. „Staszic wokół nas” oraz z krótką formą komiksową, pt. „Staszic moją inspiracją”. Zgłoszenia przyjmowane były przez około 6 tygodni. Ostatecznie otrzymaliśmy niemal 170 fotografii oraz 23 prace komiksowe. 

Drugi, finałowy etap festiwalu rozgrywał się w dniach 24 i 25 listopada 2017 roku. W Holu Biblioteki Głównej AGH zorganizowany został wernisaż wystawy pt. „Akademia Górnicza w Kielcach”, traktującej o najstarszej, technicznej uczelni wyższej na ziemiach polskich. Wystawa ta została wypożyczona od Muzeum Historii Kielc. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał dr inż. Jerzy Kicki, prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański oraz Bartłomiej Tambor – kurator wystawy. 

Gala Finałowa Festiwalu odbyła się 25 listopada br. w Komorze Alfonsa Długosza w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – poziom 3 kopalni, 137 metrów pod ziemią! – i podzielona była na trzy części: seminaryjną, konkursową i artystyczną.

W seminarium naukowym wzięło udział pięciu prelegentów: prof. Zbigniew Wójcik (geolog i speleolog, przewodniczący Zespołu Historii Kartografii oraz członek Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk ), prof. Adam Massalski (historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, były rektor Akademii Świętokrzyskiej, harcmistrz ZHP, senator RP), dr Jan Główka (Dyrektor Muzeum Historii Kielc) , Józef Olejniczak (Dyrektor Muzeum Stanisława Staszica w Pile) oraz Katarzyna Styk (Dyrektor Wykonawczy Festiwalu, koordynator projektu „Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica”, studentka IV roku ZiIIP WGiG, Prezes SKNZ). W drugiej części wręczone zostały nagrody dla laureatów 23. edycji konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce, organizowanego przez Towarzystwo Szkół Staszicowskich. Ogłoszono także wyniki konkursów fotograficznego i komiksowego. Część artystyczna prowadzona była przez dr Agnieszkę Draus. Był to koncert przygotowany przez podopiecznych krakowskiej  Fundacji Pro Musica Bona.

W roku 2018 zorganizowano II edycję Festiwalu, poświęconą osobie Abrahama Sterna, ucznia Stanisława Staszica i propagatora innowacyjności. Wydarzenie to obejmowało swym zakresem dwa konkursy, skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski oraz wystawę poświęconą Abrahamowi Sternowi. Pierwszym z organizowanych  był konkurs fotograficzny pt. „Koło postępu”, obejmujący bazę ciekawych fotografii związanych z przemysłem i wynalazkami. Kolejnym wyzwaniem dla młodych ludzi był konkurs na krótką formę komiksową inspirowaną życiem i twórczością Abrahama Sterna pt. „Innowacja wyobraźni”. Wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy miały miejsce 11 stycznia 2019 roku podczas Koncertu Noworocznego Fundacji dla AGH i Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Informacje

OKRES REALIZACJI

2017-2019

PROJEKT LIDER

Katarzyna Styk

TYP PROJEKTU

organizacyjny

LOGO

Project Gallery