Project Description

Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu

Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu to projekt, którego tematyka odnosi się do coraz prężniej rozpowszechniającej  się koncepcji  społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR). Chcąc przybliżyć studentom tę ideę, postanowiliśmy w roku 2017 podjąć się inicjatywy organizacji wykładów oraz certyfikowanych szkoleń, stanowiących okazję do zgłębienia wiedzy oraz zdobycia nowego doświadczenia, a także wyjazdów studyjnych do przedsiębiorstw praktykujących tę koncepcję. W ramach Konferencji podjęliśmy już współpracę z szerokim gronem przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, m.in. z LW Bogdanką, Jastrzębską Spółką Węglową, Lafarge, Forum odpowiedzialnego biznesu Orange, czy YOPE.  

Całe wydarzenie trwało 2 dni i obejmowało trzy aspekty:  

-Wykłady 

-Warsztaty 

-Sekcję studencką (NOWOŚĆ!) 

Podczas otwartych wykładów zaproszeni goście podzielili się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju na przykładzie 4 głównych sektorów CSR:  

  1. SEKCJA OGÓLNA
  2. ŚRODOWISKO I KLIMAT
  3. SPOŁECZEŃSTWO I PRACOWNICY
  4. ETYKA I ŁAD KORPORACYJNY

W drugim dniu konferencji w trakcie zamkniętych szkoleń warsztatowych przekazane zostały treści o praktycznych aspektach wdrażania CSR oraz zrównoważonego rozwoju w firmie, w tym możliwości korzystania ze światowych i europejskich norm oraz standardów. Uczestnicy mieli okazję dokładnego zapoznania się z procesem budowania oraz wdrażania strategii CSR oraz zrównoważonego rozwoju, a także zrozumienia, jak idea odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wyniki ekonomiczne firmy.  

W tegorocznej edycji, w ramach sekcji studenckiej, pierwszy raz mieliśmy okazję wysłuchać również referatów zgłoszonych przez studentów z uczelni z całej Polski. W trakcie obrad sekcji w drodze konkursu wybrane zostały najlepsze prezentacje, otrzymując nagrody. 

Na koniec szybkie podsumowanie VI Edycji: 

🔹2 dni
🔹13h łącznego czasu trwania KOB
🔹8 prelegentów części wykładowej
🔹68 zarejestrowanych uczestników stacjonarnie
🔹168 wyświetleń transmisji online
🔹8 prelegentów w sekcji studenckiej
🔹3 warsztaty tematyczne co przekłada się na 4.5 godziny warsztatowe
🔹 3 trenerów w części warsztatowej
🔹 33 rozdane certyfikaty
🔹 2 przyznane wyróżnienia w sekcji studenckiej

Serdecznie zapraszamy do śledzenia aktualności dotyczących konferencji i świata CSR na naszym portalu internetowym „Odpowiedzialny Przemysł”: 

CSR w przemyśle ciężkim | Kraków | Odpowiedzialny Przemysł 

Informacje

OKRES REALIZACJI

od 2017

PROJEKT LIDER

Sabina Basiura

TYP PROJEKTU

naukowy

LOGO

Project Gallery