Project Description

Loading...

Koncert Noworoczny

Koncert Noworoczny to wydarzenie mające na celu podsumowanie całorocznej działalności Fundacji dla AGH oraz Stowarzyszenia Wychowanków AGH. 

W pierwszej części spotkania następuje  podsumowanie działalności FAGH oraz SW AGH. Kolejno, następuje wręczenie nagród dla Najlepszych Kół Naukowych AGH i Absolwentów Roku AGH. Zwieńczeniem wydarzenia jest część artystyczna, podczas której promowani są młodzi i zdolni muzycy małopolski. Koncert odbywa się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH.

SKN “Zarządzanie” nieprzerwanie od 2015 roku otrzymuje tytuł laureata w Konkursie na Najlepsze Koło Naukowe AGH. Co więcej, członkowie Koła czynnie biorą udział w przygotowaniach wydarzenia. Koliści pełnili rolę koordynatorów, prowadzących oraz wchodzili w skład zespołu roboczego Koncertu. 

Informacje

OKRES REALIZACJI

od 2015

PROJEKT LIDER

Paweł Bogacz

TYP PROJEKTU

reprezentacyjny

LOGO

Project Gallery