Project Description

Loading...

Budowa systemu zarządzania relacjami z otoczeniem społecznym dla przeciwdziałania konfliktom związanym z korzystaniem ze środowiska

Celem projektu prowadzonego w latach 2018-2019 przez prof. dra hab. inż. Pawła Bogacza,  z udziałem między innymi SKNZ dla tego koncernu górniczego było zidentyfikowanie  i poprawienie relacji spółki z jej interesariuszami na terenach górniczych. Wykorzystując wiedzę związaną z koncepcją CSR,  wiedzę na temat zarządzania projektami, w połączeniu z umiejętnościami mapowania terenów oraz analitycznego myślenia pozwoliło to na opracowanie szeregu konkretnych działań pozwalających na poprawienie relacji z konkretnymi grupami interesariuszy, o różnym obecnie stosunku do spółki  oraz stworzyć logarytm usprawniający rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących szkód górniczych, dzięki któremu proces ten ulegnie znacznemu skróceniu.

Informacje

OKRES REALIZACJI

2018-2019

PROJEKT LIDER

Paweł Bogacz

TYP PROJEKTU

gospodarczy

LOGO

Project Gallery