Project Description

Loading...

Górnictwo OK

Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK została zawiązana na poziomie operacyjnym 25  lutego 2016 r., podczas obrad Jubileuszowej XXV Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Jej inicjatorami było grono specjalistów zajmujących się kwestiami społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR) w firmach i instytucjach branży górniczej w Polsce.

Celem głównym grupy jest budowa i prowadzenie wspólnej, skutecznej polityki społecznego wsparcia górnictwa, jako odpowiedzialnej, nowoczesnej, strategicznie potrzebnej  branży, tak w zakresie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym.

Nasi Koliści działają w strukturach grupy zajmując się kwestiami organizacyjnymi spotkań, pomagając w zarządzaniu projektami oraz działaniami promocyjnymi. 

Informacje

OKRES REALIZACJI

od 2016

PROJEKT LIDER

Paweł Bogacz

TYP PROJEKTU

organizacyjny

LOGO

Project Gallery