Project Description

Loading...

AGH LeanLine

Projekt “AGH LeanLine” realizowany przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie jest kompleksową odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania studentów oraz pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, a tym samym  szeroko rozumianemu otoczeniu społeczno-gospodarczemu. Zakłada on bowiem rozwój kompetencji personalnych, kwalifikacji zawodowych, zdobywanie doświadczenia i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.

Projekt polega na budowie kompleksowego systemu do nauczania metod i narzędzi Lean Manufacturing w oparciu o nowoczesne technologie: skanery kodów kreskowych, tablicę Vorne 800XL, czujniki RFID, system wizyjny oraz LEGO Mindstorms EV3. Głównym zadaniem realizowanym w ramach wdrażania projektu było zaprojektowanie i wykonanie zautomatyzowanej linii produkcyjnej opartej na konstrukcjach z klocków LEGO Mindstorms, bazującej na rozwiązaniach technicznych, procesowych i organizacyjnych wykorzystywanych w działających realnie  przedsiębiorstwach. Służy ona do prowadzenia symulacji procesu produkcyjnego. Z udziałem powstałych konstrukcji prowadzone są następnie warsztaty, podczas których uczestnicy poznają i wykorzystują wiedzę na temat optymalizacji produkcji w praktyce. Wspomniane elementy linii produkcyjnej pozwalają (z użyciem wspomnianych powyżej metod i narzędzi Lean Manufacturing) na kontrolowanie efektywności jej działania, w zależności od różnych zmiennych procesu realizowanej produkcji. Zastosowanie zautomatyzowanych robotów (wykonanych z klocków LEGO Mindstorms) oraz różnorodnych czujników dostarczających dane w czasie rzeczywistym pozwala na symulowanie realnych warunków panujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie pracownicy na co dzień współpracują nie tylko z ludźmi, ale i maszynami. Użycie natomiast systemu RFiD pozwala na gromadzenie w czasie rzeczywistym danych służących do monitorowania przebiegu procesu, poszczególnych komponentów oraz umożliwiających w późniejszym etapie analizę czasów oraz przepływu produkcji.

“AGH LeanLine” został zapoczątkowany w roku akademickim 2018/19, kiedy to dzięki uzyskanemu Grantowi Rektora AGH 2019 wypracowano konstrukcje oraz przebieg symulacji pozwalających na prowadzenie warsztatów i szkoleń. Jako że również w roku 2019/20 projekt ten realizowany jest w ramach Grantu Rektora 2020, rozwój działań kieruje się w stronę automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego oraz dalszego jego udoskonalania organizacyjnego

Informacje

OKRES REALIZACJI

od listopada 2018

PROJEKT LIDER

Anna Konefał

TYP PROJEKTU

naukowy

LOGO

Galeria zdjęć