Project Description

Loading...

Analiza SMART

Badania jakościowe mają na celu zaprezentowanie istotności przeprowadzania badań ankietowych oraz ocenę istotności wprowadzania nowoczesnych technologii w życie przedsiębiorstwa. SKN Zarządzanie realizuje projekty związane z wszelkiego rodzaju optymalizacją i szerzeniem wiedzy nt. Lean Management, często robiąc to we współpracy z wieloma firmami w Polsce i na świecie. Kooperacje te niejednokrotnie pokazywały, iż wprowadzanie nowych technologii w życie danego przedsiębiorstwa wiąże się często z wielopłaszczyznowymi problemami tj. niechęć pracowników i niekompatybilność istniejących rozwiązań. Wniosek ten był inspiracją do stworzenia tego projektu, który ma na celu poszerzenie i zebranie opinii i doświadczeń z przedsiębiorstw produkcyjnych.  

Prowadzenie badań jakościowych rozpoczęliśmy w roku 2021 we współpracy z firmą szkoleniowo-consultingową Lean Action Plan. Pozwoliły one zobrazować opinię ankietowanych, pochodzących z firm produkcyjnych w aspektach dotyczących szerokorozumianego projektowania i optymalizacji procesów produkcyjnych. Dzięki współpracy z firmą Lean Action Plan, zajmującą się szkoleniami i wdrożeniami metodologii Lean Management, możliwe było skonkretyzowanie i dopasowanie pytań do odbiorców oraz poszerzenie bazy potencjalnych adresatów badania. Ich wieloletnie doświadczenie oraz szeroka wiedza z zakresu badanej tematyki są przydatnym elementem w realizowaniu zagadnień projektowych. 

W roku 2021 w wyniku współpracy stworzone i przeprowadzone zostały dwa badania.  

Pierwsze z badań przeprowadzone zostało w pierwszej połowie roku i dotyczyło tematu pracy zdalnej. Głównym celem badania było określenie różnic w efektywności przy stosowaniu formy pracy zdalnej, problemów i wyzwań związanych z podejmowaniem pracy w tej formie oraz sprawdzenie kwestii związanych z ergonomią stanowisk pracy w nowej sytuacji. Badanie to zgodnie z założeniem było odpowiedzią na sytuację panującą na rynku pracy związaną z pandemią SARS-COV2, tj. koniecznością szybkiego dostosowania zarówno pracowników jak i pracodawców do przejścia na zdalną formę pracy. Pozwoliło ono w sposób statystyczny określić wpływ pracy zdalnej na efektywność i jakość pracy oraz samopoczucie pracownika, 

Z kolei drugie badanie, które zostało przeprowadzone poruszyło temat systemów premiowania jakie występują na polskim rynku, rozumianych jako systemy, w których premie, czyli składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawane pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej mają określone kryteria występowania, dostępne w regulaminie lub umowie między pracodawcą, a pracownikiem.  Głównym celem badania było sprawdzenie jak wyglądają w Polsce systemy premiowania pracowników oraz jak są oceniane przez beneficjentów. Badanie pozwoliło na określenie w jaki sposób wynagradzani są pracownicy oraz w jaki sposób mają możliwość na uzyskanie premii.  

Dzięki wynikom uzyskanym w poprzednich badań, pokazujących obecną sytuację na rynku mamy nadzieję uzyskać informację, które pozwolą na opracowanie bazy do kolejnych badań w przyszłości oraz obserwację wprowadzanych rozwiązań. W efekcie może to posłużyć Akademii Górniczo-Hutniczej do jeszcze lepszego dostosowywania oferty kształcenia dla przyszłych studentów w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe na kadrę inżynierów. 

W przygotowaniu są już kolejne badania, a wyniki uzyskane z tych już przeprowadzonych możliwe są do przeglądu w formie raportu do poprania poniżej. 

Raport – praca zdalna

Badanie – systemy premiowania pracowników Raport z badania

Informacje

OKRES REALIZACJI

od stycznia 2021

PROJEKT LIDER

Magdalena Czernikiewicz

TYP PROJEKTU

naukowy

LOGO

Project Gallery