Project Description

Loading...

Warsztaty LeGOZ

Aby rozpowszechnić wiedzę oraz uświadamiać młodzież o istotności koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, działające na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie, podjęło się organizacji innowacyjnych, autorskich warsztatów pt. “Lokalna edukacja – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym “ (w skrócie LeGOZ).

Warsztaty nawiązują do projektu SKN Zarządzanie, realizowanego w poprzednich latach pn. “Lokalne Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami – LEGO”, który obejmował cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, opracowanych w celu budowania świadomości oraz przedstawienia istoty właściwego gospodarowania odpadami w zakresie społeczności lokalnych. Takowe warsztaty były realizowane w latach 2017-2019 na terenie gmin ościennych Krakowa, a także w Mszanie Dolnej. W tym okresie zorganizowaliśmy 68 cykli warsztatów (każdy cykl składał się z dwóch zajęć) i przeszkoliliśmy około 4000 uczniów szkół podstawowych.

Doświadczenie zebrane podczas realizowania wspomnianego projektu edukacyjnego, połączone z rozwojem metodologii GOZ, stało się inspiracją do stworzenia nowej inicjatywy podejmującej jakże ważny temat minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, z celem całkowitego zamknięcia obiegu produktów w gospodarce.

Informacje

OKRES REALIZACJI

od listopada 2020

PROJEKT LIDER

Sylwia Rusnak

TYP PROJEKTU

dydaktyczno-szkoleniowy

Project Gallery