Początek roku to idealny czas na podsumowanie. Minione 12 miesięcy było dla członków naszego Koła intensywny czasem.

W sumie pracowaliśmy aż nad 2️⃣5️⃣ projektami, w tym aż czterema grantowymi – w tym roku były to: AGH LeanLine, Smart Mine, warsztaty LeGOZ dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu, oLEANpiada, Leanathon oraz analiza SMART.

Za wsparcie w realizacji tych projektów dziękujemy AGH University of Science and Technology, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH. Pozwoliło nam to na rozwinięcie wielu kompetencji,  w głównej mierze związanych z organizacją wydarzeń oraz pracami badawczymi.

Ponadto członkowie Koła w roku 2021 wydali 3️⃣ publikacje naukowe oraz wygłosili aż 3️⃣8️⃣ referatów na konferencjach – zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Referaty dotykały między innymi koncepcji zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania projektami, marketingu oraz metodyki Lean Management. Warto dodać, że aż 5️⃣ z tych konferencji współorganizowaliśmy.

Członkowie Koła zdobywali wiedzę i pierwsze doświadczenia w wielu szkoleniach, których tematyka dotyczyła zarówno umiejętności miękkich, jak i nabywania kompetencji w wielu dziedzinach, przykładowo z zakresu programowania czy nauki języków obcych.

Jak co roku, wychodziliśmy również na zewnątrz chętnie dzieląc się wiedzą – przeprowadziliśmy aż 4️⃣4️⃣ warsztaty w szkołach podstawowych, w temacie gospodarki o obiegu zamkniętym i racjonalnym gospodarowaniu odpadami.

Nie obyło się też bez działań promocyjnych i reprezentacyjnych, w które zawsze chętnie się angażujemy. Byliśmy obecni między innymi na Targach Organizacji Studenckich, Dniu Otwartym AGH czy Campusie AGH.

Rok 2021 był dla nas intensywny, pracowity i owocny w nowe doświadczenia. Mamy nadzieję, że 2022 również pozwoli nam się rozwijać i jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał każdego Kolisty.

Dziękujemy za współprace w minionym roku Lean Action Plan, LW Bogdanka S.A., Lafarge, Amister, MEITIM – EIT Raw Materials Academy Project, LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. YOPE Sp. z o.o., Orange, Allegro.pl, Zespół Doskonalenia Procesów Biznesowych, Główny Urząd Statystyczny, ESTIEM LG Kraków, Fundacja dla AGH w Krakowie , Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, firmie Baluff i Pacyga Meble.