Czy wiecie jakiś dziś dzień? 🤔Oczywiście Barbórka! 🖤⛏
Jest to święto bardzo powiązane z naszym Wydziałem. Jest to inaczej Dzień Górnika, dzień św. Barbary z Nikomedii, która jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy.
Co roku Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi uroczyste obchody tego święta – m.in. msza w kolegiacie św. Anny, Biesiada Barbórkowa, a nawet Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego (na której oczywiście zamierzamy się pojawić!).
Chcemy wszystkim Górnikom złożyć najserdeczniejsze życzenia – wszelkiej pomyślności i oczywiście tyle wyjazdów, ile zjazdów!
Szczęść Boże! 🖤