Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu to projekt, który w tym roku, a dokładnie w dniach 25-26 listopada doczeka się szóstej edycji. Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej.
Na czym ono polega? 🧐
W ramach konferencji nasi goście, którymi są studenci, mają okazję wysłuchać prelekcji przedstawicieli firm na temat działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych w ich firmach 🌍♻️
Jednakże oprócz słuchania można również wziąć czynny udział jako prelegent! Drugą częścią wydarzenia jest sekcja studencka, na której to właśnie studenci wcielą się w rolę prezenterów przedstawiając swój referat 👨‍🎓👩‍🎓
Trzecia część to warsztaty, dzięki którym wiedza zdobyta na szkoleniu przeniesie się na praktykę. Dzięki szkoleniom, uczestnicy mają możliwość dokładniejszego zapoznania się z wybranym aspektem społecznej odpowiedzialności biznesu 👩🏼‍🏫
W ramach tego wydarzenia prowadzimy również portal internetowy – Odpowiedzialny przemysł (www.odpowiedzialny.com), na którym zamieszczamy artykuły dotyczące produktów i projektów firm najlepiej raportujących 💻
A co nam daje tworzenie tego projektu, oprócz możliwości uczestniczenia w samym wydarzeniu?
– uczymy się działać prężnie w zespole projektowym
– mierzymy się z organizacją konferencji dla studentów na skale ogólnopolską
– zdobywamy doświadczenie w prowadzeniu portalu internetowego
– poszerzamy wiedzę o społecznej odpowiedzialności biznesu
Całość wydarzenia trwa w tym roku dwa dni i umożliwia zdobycie ogromnej wiedzy od ludzi, którzy społeczną odpowiedzialnością biznesu zajmują się na co dzień w swojej pracy – serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!
Zapisy:
Trzymajcie się odpowiedzialnie!