W tym miejscu postaramy się przybliżyć historię powstania Studenckiego Koła Naukowego ZARZĄDZANIE, zaprezentujemy w telegraficznym skrócie naszą dotychczasową działalność oraz postaramy się przybliżyć nasze cele jakie zamierzamy realizować w przyszłości. Ponadto będzie można zapoznać się ze statutem SKNZ, a także dowiedzieć się jakie kryteria należy spełnić by wstąpić w nasze szeregi.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie zostało założone w roku 1992 i będąc kontynuatorem sławetnej działalności SKN Karbon w ciągu 17 lat swojego istnienia zdobyło status jednej z najprężniej działających organizacji studenckich w całej AGH. Przez cały ten okres przewinęło się przez nie ponad 600 studentów, przede wszystkim z kierunków Zarządzanie i Marketing oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, ale także z innych kierunków studiów z całej Akademii.

O dużej aktywność SKN Zarządzanie świadczą jednak przede wszystkim działania realizowane przez tą organizację na przestrzeni całego czasu jej funkcjonowania. Każdemu z nich przyświeca misja Koła, którą jest zdobywanie wiedzy w jak najbardziej atrakcyjny i efektywny sposób oraz jego hasło przewodnie, które brzmi „Rozkręcimy Was”.

Nie sposób wymienić wszystkich aktywności prowadzonych nawet cyklicznie przez Koło. Warto jednakże zwrócić uwagę na kilka najważniejszych. 

Podstawową sferą działalności SKN Zarządzanie jest działalność naukowa. W jej ramach Koło od początku swojego działania jest reprezentowane poprzez referaty w kolejnych edycjach Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, przedstawiając w większości edycji największą ich ilość spośród wszystkich kół pionu. Członkowie Koła aktywnie uczestniczą również w innych konferencjach o charakterze międzynarodowym lub krajowym, osiągając na ich polu liczne sukcesy. Wśród najważniejszych należy wspomnieć o konferencjach w Sankt Petersburgu (III miejsce w roku 2008), Rzeszowie (II miejsce w 2006 roku), Warszawie, Siedlcach (I miejsce w 2004 roku), Szklarskiej Porębie, Lublinie, Wrocławiu, Krynicy, Węgierskiej Górce (III miejsce w 2003 roku). O wysokiej jakości prezentowanych prac może świadczyć również obecność członków SKN Zarządzanie ze swoimi referatami w trakcie cyklicznie odbywających się w AGH „Wtorkowych spotkań z nauką i sztuką”.

Drugą ważną sferą działalności jest aktywność badawczo-terenowa, w ramach której członkowie SKN Zarządzanie w praktyce poznają tajniki pracy nowoczesnego menadżera. W celu osiągnięcia tego zamierzenia SKN Zarządzanie realizuje rokrocznie trzy wyjazdy o charakterze technologicznym. Są to: Feryjna Wyprawa Naukowo-Dydaktyczna (organizowana od 2000 roku), Wyprawa Śladami Tygrysów Polskiej Gospodarki (organizowana od 2003 roku) oraz Barbórkowy Wyjazd Technologiczny (organizowany od 2006 roku). W ramach powyższych aktywności do tej pory członkowie SKN Zarządzanie odwiedzili już ponad 70 najlepszych zakładów przemysłowych w Polsce, należących do różnych branż. W ramach działań badawczo-terenowych studenci Koła mieli również okazję aktywnie uczestniczyć w dwóch dużych projektach o charakterze badawczym dla jednostek przemysłowych. Wszystkie powyższe aktywności pozwoliły na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, z którymi Koło miało okazję współpracować w przypadku ponad 20 jego członków.

Kolejną sferą działalności SKN Zarządzanie jest działalność dydaktyczno-szkoleniowa, w ramach której poprzez szkolenia członkowie tej organizacji mają okazję uzupełniać swoją wiedzę oraz ćwiczyć umiejętności z zakresu szeroko pojętego zarządzania i marketingu. Wśród niektórych aktywności z tego zakresu należy zwrócić uwagę na wielokrotny udział w międzynarodowej grze decyzyjnej Marketplace (w tym III miejsce w roku 2006), organizowanie szkoleń z zakresu programu Optima firmy Comarch (wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości), reprezentowanie na terenie Krakowa programu Grasz o staż (współpraca z PricewaterhouseCoopers), ciągła współpraca szkoleniowa z Biurem Karier AGH oraz Grupą 24 z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wspominając o bogatym portfolio działań SKN Zarządzanie nie sposób nie wspomnieć o sferze reprezentacyjnej. Do jej najważniejszych przejawów należy reprezentowanie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii i Kół Naukowych AGH w ramach Spotkań z Uczelnią oraz podczas Krakowskiego Festiwalu Nauki, a także współorganizacja kolejnych edycji Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH.

Powyższe działania to tylko wybrane, cykliczne  aktywności prowadzone przez SKN Zarządzanie, które potwierdzają, że należy ono do prężnie działających i wciąż rozwijających się organizacji studenckich.

Jesteśmy pewni, że w przypadku SKN Zarządzanie hasło „Rozkręcimy Was” nie pozostaje jedynie sloganem…