Historia działalności SKNZ

ROZKRĘCIMY WAS, CZYLI O DZIAŁALNOŚCI SKN ZARZĄDZANIE

1. Wprowadzenie

Człowiek od zawsze był istotą poszukującą i pogłębiającą wiedzę, a głównym jej źródłem stał się empiryzm. Chęć wykorzystania tej wiedzy w celu poszukiwania większego bezpieczeństwa i lepszych rozwiązań cywilizacyjnych pchała kolejne pokolenia homo sapiens również do jej jak najpełniejszego przekazania następnym generacjom. Głównym sposobem prowadzenia tego procesu była na początku obserwacja, a jego miejscem rodzina. W późniejszym okresie ważnym elementem kształcenia stałą się również szkoła. Jej znaczenie zmieniało się wraz z kolejnymi latami od czasów antycznych, aż do dziś. W ostatnim czasie coraz większą rolę w kształtowaniu poziomu i rodzaju wiedzy młodego człowieka, zwłaszcza w aspekcie wciąż bardziej specjalizującego sposobu kształcenia, zdobywają organizacje łączące ze sobą aspekty dydaktyczne i naukowe (rozwojowe). Połączenie w nich obu elementów pozwala zdobyć wiedzę poprzez pokazanie nowych i kreatywnych sposobów rozwiązywania problemów badawczych, tworząc przy tym szerszy, praktyczny poziom dialogu pomiędzy uczącym a uczonym. Dużą rolę w takim sposobie prowadzenia procesu dydaktycznego posiadają koła naukowe, których tysiące prowadzi się w Polsce. Każde z nich posiada własny styl i koloryt. Każde działa w nieco inny sposób. Od 20 lat w gronie tych organizacji studenckich znajduje się również Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie AGH. W dalszej części referatu spróbowano przedstawić główne założenia metodyczne, które legły u podstaw działania SKNZ oraz sposób ich rozwoju w ciągu ostatnich dwóch dekad. Przedstawiając poniższą historię autor ma nadzieję, że może ona stać się pewnym uniwersalnym kluczem dla działania innych naukowych organizacji studenckich w przyszłości. Będąc bowiem związanym z SKNZ od 15 lat i mocno uczestnicząc w rozwoju tej organizacji, jest przekonany, że dzisiejsi młodzi ludzie chcą i potrafią zdobywać wiedzę, świetnie się przy tym bawiąc. Trzeba dać im tylko trochę siebie oraz swojej wiedzy i ułożyć wspólnie z nimi platformę wymiany informacji, a następnie współdziałania. To wszystko w przypadku SKN Zarządzanie działa i wciąż fantastycznie się rozwija od 1992 roku w pięciu określonych i prowadzonych sferach działalności:

– naukowej,

– dydaktyczno-szkoleniowej,

– badawczo-terenowej,

– reprezentacyjnej,

– po godzinach.

2. Pierwsza dziesiątka, czyli od inauguracji do samodzielnych kroków

Nie od razu Wawel zbudowano…. To zdanie zna chyba każdy Polak, a na pewno każdy Krakowianin. Jego odzwierciedlenie można znaleźć również w chyba każdej działalności społecznej. Staje się to jeszcze bardziej widoczne, kiedy prowadzi ją grupa zapaleńców, która ma przed sobą pewien określony czas (studia) i będzie musiała swoją działalność przekazać kolejnym, przychodzącym po niej.

W przypadku SKN Zarządzanie czas tej budowy był krótki, a sam proces biegnie do dziś bardzo naturalnie. Ale po kolei…

Zapaleńcy, o których mowa pojawili się w roku 1992 jako studenci pierwszego roku nowo założonego kierunku Zarządzanie i Marketing, który był prowadzony w ramach Katedry Ekonomiki, Projektowania i Budowy Kopalń na Wydziale Górniczym AGH. Założenie tego kierunku przyniosły biegnące dynamicznie w tym okresie w Polsce zmiany ustrojowe. To one spowodowały powstanie nowego, rynkowego podejścia do branży wydobywczej, a co za tym idzie znaczne ograniczenie kształcenia na dotychczasowej długoletniej specjalności Budowa i projektowanie kopalń. Wraz z ograniczeniem popytu na specjalistów z zakresu projektowania i budowy zakładów górniczych z końcem roku akademickiego 1991/1992 zakończyło swoją ponad trzydziestoletnią działalność Studenckie Koło Naukowe Karbon.

Koniec pewnej ery, jak pokazywała to wielokrotnie historia, nie musiał oznaczać pustki. Tak było i tym razem. Okazało się bowiem, że studenci nowego kierunku również chcieli się rozwijać naukowo. Oczywiście, jak w przypadku każdej nowości, nie było to łatwe, tak od strony formalnej, jak i organizacyjnej, nie mówiąc już o finansowej.ankara escort Z tego właśnie powodu pierwsze cztery lata działalności SKN Zarządzanie należy rozumieć jako nieformalne. By zostać oficjalnie zgłoszonym, Koło musiało bowiem wykazać się stabilnością działania. W pierwszych latach funkcjonowanie SKNZ sprowadziło się więc po pierwsze do działań naukowych, ale również i promocyjnych. Miejscem prowadzenia tych pierwszych stały się kolejne edycje Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, odbywające się corocznie w AGH. Koło było zbyt mało liczne (6 członków), by prowadzić własną sekcję tematyczną. Nie miało również oficjalnego opiekuna. Z tego powodu poszczególni członkowie Koła występowali w ramach Sekcji Górnictwo.

Przełomowym rokiem stał się rok akademicki 1995/1996, kiedy to w szeregi zapaleńców wchodzi studentka II roku ZiM, Dominika Woźny. Postanawia ona sformalizować wszystkie kwestie związane z działalnością Koła. Po kilkumiesięcznych przygotowaniach SKN Zarządzanie zostaje wpisane z dniem 1 października 1996 w poczet kół naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego Opiekunem zostaje Pan prof. dr hab. inż. Eugeniusz Zając, a pierwszym oficjalnym Prezesem wspominana powyżej Dominika Woźny.

Koło wchodzi na drogę szybkiego rozwoju. W roku akademickim 1996/1997 liczy 17 członków. Nie prowadzi jeszcze natomiast własnej sesji tematycznej w trakcie grudniowych konferencji kół naukowych. Niestety dużym ciosem dla SKNZ staje się śmierć jego opiekuna, czyli Pana Profesora Zająca.

W latach 1998-1999 opiekunem Koła zostaje prof. dr hab. inż. Tadeusz Sęk, doprowadzając do dalszego rozwoju jego prac i powiększenia liczby członków. Do Koła dołącza między innymi późniejszy jego opiekun Paweł Bogacz, wówczas student II roku ZiM.

Kolejne zmiany przychodzą w roku 1999. Dotyczy ona ponownie funkcji opiekuna, z której rezygnuje Pan prof. Sęk. Obejmuje ją natomiast Pani prof. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek. Prezesem Koła w tym roku akademickim zostaje Agnieszka Przyłucka. Z końcem roku 1999 w jego obrębie działa już 27 studentów. Koło po raz pierwszy startuje z własną sekcją tematyczną w ramach kolejnej edycji sesji studenckich kół naukowych (rozpoczynając tym samym samodzielną sferę swojej działalności naukowej).

Zaangażowanie opiekuna w pracę Koła doprowadziło do mianowania Pani profesor na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Na początku roku 2000 funkcję opiekuna objął dr inż. Mieczysław Ślósarz. W dniach 8-10 maja 2000 roku jedenastu członków Koła bierze udział w pierwszym obozie szkoleniowo – rekreacyjnym SKNZ w Mszanie Dolnej, stanowiącym zalążek przyszłej Feryjnej Wyprawy Naukowo-Dydaktycznej.

W roku akademickim 2000/2001 Prezesem Koła zostaje Norbert Bobiński. Na początku roku akademickiego 2000/2001 liczyło 35 członków. W sesji w grudniu 2000 roku brało udział 28 Kolistów. Ze względu na dużą liczbę uczestników referaty te zostają wygłoszone w dwóch sekcjach tematycznych: Rynku Kapitałowego i Marketingu Strategicznego oraz Organizacji i Zarządzania.

W grudniu 2000 roku SKNZ odbywa pierwsze szkolenie, z prowadzenia dealing roomu, a wykonuje je Bank Przemysłowo–Handlowy.

3. Druga dziesiątka, czyli szybki i stabilny rozwój

Z początkiem roku akademickiego 2001/2002, w świetle szybkiego rozwoju Koła, jego drugim opiekunem zostaje mgr inż. Paweł Bogacz, a ilość członków przekracza 40 osób. Prezesem Koła zostaje Andrzej Jaworski. W listopadzie 2001 roku powstaje pierwsze logo Koła (obowiązuje do końca 2010). W tym samym miesiącu SKNZ przygotowuje i obsługuje stoisko Wydziału Górniczego w trakcie Spotkań z Uczelnią (początek działalności reprezentacyjnej Koła). W grudniu odbywa się kolejna Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Ze względu na dużą liczbę uczestników (17 osób) Koło wygłosiło swe referaty w dwóch sekcjach: Rynku Finansowego oraz Zarządzania i Marketingu.

W styczniu przedstawiciele Koła wraz z Pawłem Bogaczem uczestniczą w Obozie Integracyjnym Kół Naukowych Pionu Górniczego w Krynicy, co stanie się tradycją przez kolejne 9 lat. W lutym 2002 roku Koło Naukowe „Zarządzanie” zorganizowało z kolei Obóz Szkoleniowo-Rekreacyjny, który odbywał się w Tatrzańskiej Leśnej na Słowacji. Jak wskazywano wcześniej, to prawdziwy początek feryjnych wyjazdów naukowych SKNZ, które trwają do dziś (XII edycji).

Do końca roku SKNZ odbywa jeszcze warsztaty dotyczące ryzyka internetowego w biznesie, organizowane przez firmę konsultingową Arthur Andersen, organizuje Puchar Dziekana w Narciarstwie Alpejskim (w kolejnych latach zrobi to jeszcze trzykrotnie), konferencja w Siedlcach, organizacja stoiska Wydziału Górniczego w ramach tworzącego się Jagiellońskiego Festiwalu Nauki (i tak będzie aż do dziś). Do tego, a może przede wszystkim Koło wyrusza w pierwszą podróż technologiczną (inaugurując działania w sferze badawczo-terenowej), tworząc Wyprawę Śladami Tygrysów Polskiej Gospodarki. W roku 2002 obejmuje ona Kopalnię Soli Wieliczka oraz Zakłady Tele-Fonika w Krakowie (w sumie 2×1 dzień; w roku 2012 dojdziemy do 6 dni).

W roku 2002/2003 Prezesem Koła zostaje Bartłomiej Kozak, a ilość członków przekracza 50 osób (do tej pory nie spadła poniżej tej wartości). Obok reedycji powyższych działań Koło prowadzi kolejne. Wśród ważnych należy zwrócić uwagę na budowę pierwszej w kołach naukowych pionu górniczego AGH własnej strony internetowej (styczeń 2003), prowadzenie przez Pawła Bogacza seminarium „W świat z AGH” (kolejne cztery edycje przez następne cztery lata), trzydniową Wyprawę Śladami Tygrysów Polskiej Gospodarki oraz obóz żeglarski Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich (maj 2003).

Rok akademicki 2003/2004 wiąże się z prezesurą Koła przez Martę Sukiennik i ilością członków równą 55 osób. Koło prowadzi kolejne edycje wcześniejszych aktywności i inicjuje następne działania. Wśród ciekawszych należy zwrócić uwagę na udział w czterech konferencjach poza AGH, cztery dni Wyprawy Śladami Tygrysów Polskiej Gospodarki (Podbeskidzie i Region Dąbrowski), współorganizację wraz z KN Mechaników Górników wyjazdu do Londynu, szkolenie audytorskie z CDN Optima, prowadzone przez Comarch.

W roku akademickim 2004/2005 SKNZ przewodzi Grzegorz Postolski. Koło nie zwalnia, a wręcz dokonuje kolejnego przyspieszenia. Jest ono możliwe na przykład dzięki wejściu we współorganizację comiesięcznych Seminariów Studenckich Kół Naukowych pod nazwą Spotkania z Nauką i Sztuką, które będą współtworzone przez SKNZ przez kolejne 5 lat (50 edycji), rozbudowie wyjazdu feryjnego o wizyty w zakładach produkcyjnych (luty 2005), pomocy w organizacji Szkoły Eksploatacji Podziemnej (SKNZ znajdzie się w kolejnych siedmiu edycjach tej imprezy), rozbudowie czasu trwania Wyprawy Śladami Tygrysów Polskiej Gospodarki do pięciu dni oraz uczestnictwu Koła w decyzyjnych grach internetowych (Marketplace; dzieje się to do dziś).

Prezesem Koła na rok akademicki 2005/2006 zostaje Agata Grobelna. Koło nadal przyspiesza i odnawiając wcześniejsze działania po raz pierwszy przekracza ilość pięciu konferencji, w których bierze udział w jednym roku akademickim (duża w tym zasługa Danuty Kowalczyk) i co ważne pierwszy raz wyjeżdża na konferencję międzynarodową (do Sankt Petersburga). Popularne już wówczas „Tygrysy” przekraczają w trakcie jednej edycji długość 1000km. SKNZ współprowadzi wraz z opiekunem Pawłem Bogaczem również pierwszy projekt zlecony do realizacji przez firmę zewnętrzną, którą jest w tej kwestii Kompania Węglowa S.A. (jak wcześniejsze, tak i ten element stanie się standardem Koła na kolejne lata; w roku 2011/2012 były to trzy projekty).

W roku akademickim 2006/2007 Prezesem Koła jest Danuta Kowalczyk. Po raz kolejny koło nie zwalnia tempa. W tym czasie do pakietu „standardowych” działalności, o których pisano wcześniej, dochodzą między innymi kolejna (trzecia) coroczna wyprawa technologiczna, którą stała się Barbórkowa Wyprawa Technologiczna (organizowana zawsze w okolicach Barbórki oraz przewidująca w swych ramach obecność i warsztaty w przynajmniej jednej firmie górniczej), kolejne wyprawy na konferencje międzynarodowe oraz zmiana statusu wyprawy feryjnej na wyprawę przede wszystkim technologiczną.

W roku 2007/2008 kołowe stery przejmuje Piotr Kałuża, świetnie wpisując się w kontynuację i rozwój działalności swych poprzedników. Poza rozwojem wcześniejszych działań Koło idzie coraz dalej. Wiosną 2008 wpada bowiem na pomysł wejścia w kolejną sferę działań, a dokładnie sferę gospodarczą. Buduje bowiem zamysł konstrukcji i prowadzenia wraz z Fundacją dla AGH sklepu z pamiątkami uczelni, rozpoczynając kilkumiesięczne prace przygotowawcze związane z tym tematem. Do tego „Tygrysy” przekraczają 1500 km w czasie wyprawy, a w lipcu zorganizowane zostaje I Spotkanie Pokoleń SKNZ, które stanie się kolejnym elementem tradycji tej organizacji.

W roku 2008/2009 Prezesem Koła zostaje Dawid Napora. W roku Jubileuszu 90-lecia AGH SKNZ oddaje się w pełni swojej Alma Mater. Po pierwsze mocno uczestniczy w przygotowywaniu obchodów (członkowie Koła budują stronę www obchodów, zajmują się ich logistyką), ale zaraz przed nimi, 30 marca 2009 roku, otwiera swoje podwoje sklep Pamiątki AGH, którego kierownikiem zostaje były Prezes SKNZ, Piotr Kałuża. W tym roku dochodzi również do ważnej zmiany w zakresie opiekuńskim. Po dziewięciu latach z funkcji opiekuna rezygnuje bowiem dr inż. Mieczysław Ślósarz, który przejmuje obowiązki Pełnomocnika Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego. Oczywiście z kołem pozostaje dr inż. Paweł Bogacz. Z końcem roku 2008 zostaje również przygotowany pierwszy, oficjalny i potwierdzony prawnie Status Koła.

Wraz z zakończeniem kształcenia w AGH na kierunku Zarządzanie i Marketing, z rokiem akademickim 2009/2010 zawiadywanie Kołem przejmują studenci z kierunku Zarządzania i Inżynieria Produkcji. W związku z tym zmienia się nieco bardziej w kierunku produkcji krąg zainteresowań SKNZ. Prezesem Koła w tym czasie zostaje Michał Różański. SKNZ kontynuując wcześniej obraną drogę rozwija się dalej w kierunku naukowym. Wyrazem tego staje się wygranie do realizacji Grantu Naukowego Rektora AGH (co stanie się tradycją aż do dziś). SKNZ unowocześnia również swoje aplikacje komunikacyjne, budując w oparciu o Joomla swoją nową, bieżącą stronę www.

Powyższe prace SKNZ kontynuuje Zarząd Koła na rok 2010/2011, z jego Prezesem Rafałem Rogalą. Poza dalszą kontynuacją wszystkich powyższych działań dochodzi na przykład do zmiany logo Koła na nowe (obowiązujące do dziś). Po raz pierwszy SKNZ prowadzi również samodzielnie dwa Granty Naukowe Rektora AGH. Zdobywa także nowych sponsorów, a „Tygrysy” rozwijają się do sześciu dni.

Ostatnim, pełnym zamkniętym rokiem SKNZ był rok akademicki 2011/2012; dwudziesty rok działania Koła. Jego Prezesem w tym czasie był Marcin Migza. SKNZ zaliczyło kolejny dobry czas. Działało w nim już ponad 60 osób. Nasza organizacja stała się również, jako pierwsza w Krakowie, członkiem stowarzyszonym ESTIEM, Światowej Organizacji Studentów Inżynierii Produkcji. Prowadzony przez nią Grant Rektora „Śladami Stanisława Staszica” został natomiast wybrany najciekawszym grantem naukowym prowadzonym przez studentów w AGH.

4. Przed nami trzecia dziesiątka, czyli jeszcze wyższa przerzutka

Za SKNZ pierwsze dwadzieścia lat działalności, ponad 250 przygotowanych referatów, 29 wypraw technologicznych z odwiedzonymi 102 zakładami przemysłowymi, ponad 25 odbytych szkoleń, reprezentacja Kół Naukowych i Wydziału Górnictwa i Geroinżynierii na ponad 20 imprezach naukowych, ale przede wszystkim ponad 600 osób, które zdobyły swoją wiedzę w najbardziej atrakcyjny sposób. Jesteśmy pewni, że stać nas na utrzymanie takiego tempa rozwoju w przyszłości, nie zapominając oczywiście również o tym, co po godzinach… Zapraszamy do współpracy. Przybywajcie…