2012/2013

 • Prezesem Koła został Jarosław Jezioro.
 • Pod koniec 2012 roku Koło liczyło 50 członków.
 • Podczas KSKNPG Koliści wygłosili 21 referatów.
 • W ramach wypraw technologicznych Koliści odwiedzili w tym roku 20 zakładów produkcyjnych.
 • SKNZ zorganizował konferencję „Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem – konferencja z okazji XX-lecia Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie AGH” (ponad 200 uczestników, 12 własnych referatów naukowych).
 • Koło podjęło się organizacji Festiwalu Odpowiedzialnego Biznesu, będącego początkiem dla Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Koło zrealizowało kolejny raz dwa Granty Rektora.
 • Koliści stworzyli i administrowali nową stronę internetową Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH
 • SKNZ, jako pierwsza krakowska organizacja, stał się członkiem stowarzyszonym ESTIEM, Europejskiej Organizacji Studentów Inżynierii Produkcji.

2013/2014

 • Prezesem Koła został Konrad Marszalik.
 • Pod koniec 2013 roku Koło liczyło 52 członków.
 • Podczas KSKNPG Koliści wygłosili 23 referaty w dwóch sekcjach tematycznych.
 • W ramach wypraw technologicznych Koliści odwiedzili, w tym roku 13 zakładów produkcyjnych.
 • W tym roku została utworzona lokalna grupa ESTIEM LG Kraków, a następnie rozpoczęto organizację cotygodniowych spotkań grupy.
 • Koliści zajmowali się także prowadzeniem promocji i PR zespołu AGHRacing oraz budowanego przez niego Bolidu AGH.

2014/2015

 • Prezesem Koła została Marta Mańka.
 • Pod koniec 2014 roku Koło liczyło 60 członków.
 • Podczas KSKNPG Koliści wygłosili 15 referatów.
 • W ramach wypraw technologicznych Koliści odwiedzili w tym roku 20 zakładów produkcyjnych.
 • W tym roku ilość publikacji artykułów i referatów Kolistów wyniosła 5.
 • 4 Kolistów było ambasadorami zewnętrznych firm na AGH.

2015/2016

 • Prezesem Koła została Paulina Turek.
 • Pod koniec 2015 roku Koło liczyło 46 członków. 
 • Podczas KSKNPG Koliści wygłosili 19 referatów naukowych.
 • W ramach wypraw technologicznych Koliści odwiedzili w tym roku 14 zakładów produkcyjnych.
 • W tym roku ma miejsce także I Wyprawa Śladami Stanisława Staszica, w jej ramach odwiedzono 15 różnych instytucji.
 • W tym roku miała miejsce pierwsza edycja projektu W Minutę do Efektu, który obejmował prowadzenie 20 warsztatów w szkołach na temat wykorzystania Lean Management w codziennym życiu.
 • W tym roku ilość publikacji artykułów i referatów Kolistów wyniosła 5.
 • Koło podjęło się organizacji projektu Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica w ramach Grantu Rektora AGH.
 • Koliści rozpoczęli prace nad Lean Management Room, czyli Laboratorium Nowoczesnego Zarządzania Produkcją, w ramach Grantu Rektora AGH.
 • Koliści zajmowali się także prowadzeniem klubo-księgarni Microscup.
 • Koło mocno zaangażowało się w działalność w Sekcji Logistyki Światowych Dni Młodzieży 2016.
 • W tym roku SKNZ po raz pierwszy pojawił się na Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, prezentując swoje projekty. 
 • W roku 2015 został wprowadzony nowy logotyp SKNZ, funkcjonujący do dziś.
 • W 2016 roku została zawiązana Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK, w której nasi Koliści zajmują się kwestiami organizacyjnymi spotkań, pomagają w zarządzaniu projektami oraz działaniami promocyjnymi.

2016/2017

 • Prezesem Koła została Katarzyna Styk.
 • Zmienił się także opiekun Koła – Pan dr inż. Paweł Bogacz został Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego, opiekunem Koła została Pani dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska. 
 • W trakcie roku akademickiego, drugim opiekunem został Pan mgr inż. Marcin Migza. 
 • SKNZ w Konkursie na Najlepsze Koło Naukowe AGH 2015 zajął II miejsce. 
 • Podczas KSKNPG Koliści wygłosili 21 referatów.
 • W ramach wypraw technologicznych Koliści odwiedzili w tym roku 18 zakładów produkcyjnych.
 • Po raz drugi odbyła się Wyprawa Śladami Stanisława Staszica – w jej ramach odwiedzono 14 instytucji.
 • Projekt W Minutę do Efektu był dalej kontynuowany – przeprowadzono 26 warsztatów.
 • Koliści w tym roku prowadzili także warsztaty „Pomysł na Przemysł” (28 przeprowadzonych warsztatów) oraz warsztaty TiK – Teamwork is (the) Key (14 warsztatów dla dzieci i młodzieży pokazujących zastosowanie metodyki Lean Management w ich codziennym życiu).
 • Swoje początki miały także w tym roku warsztaty prowadzone w ramach projektu „Lokalne, Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami”.
 • W tym roku ilość publikacji artykułów i referatów Kolistów wyniosła 5.
 • SKNZ po raz pierwszy wziął udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, będącym największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. 
 • W tym roku SKNZ po raz pierwszy wziął udział w Małopolskiej Nocy Naukowców. 
 • Na zlecenie Grupy Maspex Koliści przeprowadzili badania sensoryczne ich produktów.
 • Od 2017 roku Koliści są czynnymi uczestnikami i współorganizatorami Wielkiej Studenckiej Majówki – corocznej wyprawy integracyjnej laureatów KSKNPG oraz zarządów Kół Naukowych AGH.
 • W tym roku SKNZ po raz pierwszy wziął udział w trakcie przygotowań do Piątkowego Wieczoru Nauk Ścisłych, podejmując działania organizacyjne.
 • W latach 2017 i 2018 SKNZ i Fundacja dla AGH organizowały wspólnie Ogólnopolski Festiwal im. Stanisława Staszica.

2017/2018

 • Prezesem Koła została Dominika Marcak.
 • Pod koniec 2017 roku Koło liczyło 48 członków.
 • Podczas KSKNPG Koliści wygłosili 22 referaty
 • W ramach wypraw technologicznych Koliści odwiedzili w tym roku 13 zakładów produkcyjnych.
 • W tym roku odbywa się kolejna edycja projektu W Minutę do Efektu (zrealizowano 32 warsztaty).
 • W ramach projektu Lokalne EGO II przeprowadzono 27 warsztatów.
 • Koło podjęło się organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji „Rozkręcimy Was – Koła Naukowe kuźnią talentów zarządzania – pasja, ludzie, projekty, działanie” – w jej ramach Koliści wygłosili 9 referatów.
 • W tym roku ilość publikacji artykułów i referatów Kolistów wyniosła 5.
 • W tym roku odbyła się I edycja oLEANpiady realizowana w ramach Grantu Rektora AGH.
 • SKNZ w Konkursie na Najlepsze Koło Naukowe AGH 2016 zajął II miejsce .
 • W 2018 roku SKNZ podjął współpracę z firmą Łysoń, która zaowocowała później wspólnym projektem z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych.

2018/2019

 • Prezesem Koła została Joanna Szarska.
 • Pod koniec 2018 roku Koło liczyło 59 członków.
 • Podczas KSKNPG Koliści wygłosili 17 referatów.
 • Z funkcji Opiekuna zrezygnował Pan mgr inż. Marcin Migza. Koło nadal pozostawało pod opieką Pani dr inż. Anny Wiktor-Sułkowskiej.
 • W ramach wypraw technologicznych Koliści odwiedzili w tym roku 16 zakładów produkcyjnych.
 • Podczas kolejnej edycji projektu W Minutę do Efektu zrealizowano 40 warsztatów.
 • W tym roku ilość publikacji artykułów i referatów Kolistów wyniosła 9.
 • W listopadzie 2018 roku Koło rozpoczęło realizację projektu AGH Lean Line. 
 • Koło podjęło się realizacji Grantu MNiSW „Najlepsi z Najlepszych 3.0” – w jego ramach Koliści wzięli udział w konferencjach na całym świecie, m.in. w Tokio, Cambridge, Pradze, czy Nanjing.
 • Koliści zaangażowali się w projekt AGH Junior, czyli cykl warsztatów oraz laboratoriów dla dzieci prowadzonych na terenie kampusu AGH przez naukowców oraz studentów. 
 • SKNZ w Konkursie na Najlepsze Koło Naukowe AGH 2017 zajął II miejsce.
 • 4 Kolistów działało w programach ambasadorskich.
 • We wrześniu 2019 roku Koliści wzięli udział w Intensive Week w ramach RAW MATERIALS ACADEMY, a dokładnie Projektu Limbra, na Węgrzech.
 • Od 2019 roku SKNZ zaangażował się w projekt mający na celu przygotowanie koncepcji zagospodarowania zespołu klasztornego w Kamieńcu Podolskim.
 • SKNZ nawiązał współpracę z firmą Bioeko Grupą Tauron, wykonując dla niej wraz z KN Separator Analizę Rynku Kruszyw Lekkich Sztucznych w Polsce.
 • Koliści zaangażowali się także w projekt prowadzony przez Pana prof. dra hab. inż. Pawła Bogacza dla JSW S.A., mający na celu budowę systemu zarządzania relacjami z otoczeniem społecznym dla przeciwdziałania konfliktom związanym z korzystaniem ze środowiska.

2019/2020

 • Prezesem Koła został Jakub Liszcz.
 • Pod koniec 2019 roku Koło liczyło 63 członków.
 • W tym roku ze stanowiska Opiekuna zdecydowała się odejść Pani dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska.
  Opiekę nad Kołem przejęła po niej Pani mgr inż. Katarzyna Styk.
 • Podczas 60. Jubileuszowej KSKNPG Koliści wygłosili 28 referatów.
 • Podczas kolejnej edycji projektu W Minutę do Efektu zrealizowano 30 warsztatów.
 • W ramach projektu Lokalne, Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami III przeprowadzono 44 warsztaty.
 • W tym roku ilość publikacji artykułów i referatów Kolistów wyniosła 8.
 • Koliści zaangażowali się w projekt RM@Schools, realizowanym w ramach Raw Materials EIT. 
 • SKNZ w Konkursie na Najlepsze Koło Naukowe AGH 2018 zajął II miejsce.
 • SKNZ zajął II miejsce w konkursie „Innowacje w Przemyśle Katowice 2019”.
 • Koło rozpoczęło prace nad projektem komercyjnym realizowanym we współpracy z firmą „Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych”, mającym na celu optymalizację produkcji jednego z bardziej istotnych pojazdów tego producenta.