2001/2002

 • Prezesem Koła został Andrzej Jaworski.
 • W tym roku Koło liczyło 40 członków.
 • Drugim opiekunem został Pan mgr inż. Paweł Bogacz.
 • Podczas KSKNPG 17 Kolistów wygłosiło swoje referaty w dwóch sekcjach – Rynku Kapitałowego oraz Zarządzania i Marketingu.
 • W lutym 2002 roku odbył się pierwszy Obóz Szkoleniowo-Rekreacyjny, będący początkiem feryjnych wyjazdów naukowych.
 • Koło wyruszyło w pierwszą podróż technologiczną, tworząc Wyprawę Śladami Tygrysów Polskiej Gospodarki. W roku 2002 obejmowała ona Kopalnię Soli Wieliczka oraz Zakłady Tele-Fonika w Krakowie. 
 • Koliści wzięli udział w warsztatach dotyczących ryzyka internetowego w biznesie, organizowanych przez firmę konsultingową Arthur Andersen.
 • Koliści wzięli udział w konferencji w Siedlcach.
 • W listopadzie 2001 roku SKNZ przygotował i obsługiwał stoisko Wydziału Górniczego w trakcie Spotkań z Uczelnią, co stanowiło początek działalności reprezentacyjnej Koła. 
 • W tym roku powstało pierwsze logo Koła.
 • Koło zorganizowało Puchar Dziekana w Narciarstwie Alpejskim (w sumie 4 edycje).

2002/2003

 • Prezesem Koła został Bartłomiej Kozak.
 • W tym roku Koło liczyło przeszło 50 członków.
 • W tym roku odbyła się trzydniowa Wyprawa Śladami Tygrysów Polskiej Gospodarki..
 • Koło zorganizowało obóz żeglarski Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich.
 • Koło zbudowało pierwszą w historii kół naukowych pionu górniczego stronę internetową.

2003/2004

 • Prezesem Koła została Marta Sukiennik.
 • W tym roku Koło liczyło 55 członków.
 • W tym roku odbyła się czterodniowa Wyprawa Śladami Tygrysów Europejskiej Gospodarki.
 • Koło zorganizowało wraz z KN Mechaników Górników wyjazd do Londynu.
 • Koliści wzięli udział w czterech konferencjach poza AGH .
 • W tym roku odbyło się szkolenie audytorskie z CDN Optima, prowadzone przez Comarch.

2004/2005

 • Prezesem Koła został Grzegorz Postolski.
 • Wyjazd Feryjny został rozbudowany o wizyty w zakładach produkcyjnych.
 • W tym roku odbyła się pięciodniowa Wyprawa Śladami Tygrysów Europejskiej Gospodarki.
 • Koło weszło we współorganizację comiesięcznych Seminariów Studenckich Kół Naukowych pod nazwą Spotkania z Nauką i Sztuką (w sumie 50 edycji).
 • Po raz pierwszy Koło wzięło udział w organizacji Szkoły Eksploatacji Podziemnej.
 • Koło wzięło udział w decyzyjnych grach internetowych (Marketplace).

2005/2006

 • Prezesem Koła została Agata Grobelna.
 • W tym roku odbyła się Wyprawa Śladami Tygrysów Europejskiej Gospodarki, która po raz pierwszy przekroczyła długość 1000 km.
 • Koliści wzięli udział w 5 konferencjach naukowych w ciągu roku akademickiego.
 • Koliści po raz pierwszy wzięli udział w zagranicznej konferencji międzynarodowej w Sankt Petersburgu.
 • Po raz pierwszy Koło podjęło się realizacji pierwszego projektu zleconego przez firmę zewnętrzną (Kompania Węglowa S.A.).

2006/2007

 • Prezesem Koła została Danuta Kowalczyk.
 • W tym roku po raz pierwszy odbyła się Barbórkowa Wyprawa Technologiczna (organizowana zawsze w okolicach Barbórki oraz przewidująca w swych ramach obecność i warsztaty w przynajmniej jednej firmie górniczej).
 • Wyprawa Feryjna zmieniła status na wyprawę przede wszystkim technologiczną.
 • Koliści wzięli udział w kolejnych konferencjach międzynarodowych.

2007/2008

 • Prezesem Koła został Piotr Kałuża.
 • W tym roku odbyła się Wyprawa Śladami Tygrysów Europejskiej Gospodarki, która po raz pierwszy przekroczyła długość 1500 km.
 • W lipcu 2008 zostało zorganizowane I Spotkanie Pokoleń SKNZ.
 • W tym roku Koło weszło w gospodarczą sferę działań, budując zamysł konstrukcji i prowadzenia wraz z Fundacją dla AGH sklepu z pamiątkami Uczelni.

2008/2009

 • Prezesem Koła został Dawid Napora.
 • Z funkcji opiekuna zrezygnował Pan dr inż. Mieczysław Ślósarz, który został Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego. Jako opiekun pozostał z Kołem Pan dr inż. Paweł Bogacz.
 • W roku 90-lecia AGH Koło mocno oddało się organizacji obchodów. Zbudowało stronę www obchodów, a także zajmowało się ich logistyką.
 • Przed obchodami został otwarty sklep Pamiątki AGH, którego kierownikiem został były prezes SKNZ Piotr Kałuża. 
 • Z końcem roku 2008 został również przygotowany pierwszy, oficjalny i potwierdzony prawnie Status Koła.
 • Od tego roku Koliści zaczęli aktywnie angażować się w tworzenie Gazety Studenckiej WGiG „Campus” (robili to aż do 2018 roku).

2009/2010

 • Prezesem Koła został Michał Różański.
 • W tym roku kierunek Zarządzanie i Marketing został zastąpiony przez Zarządzanie i Inżynierię Produkcji i to studenci tego kierunku przejęli zawiadywanie SKNZ. Krąg zainteresowań Koła zmienił się bardziej w kierunku produkcji.
 • SKNZ wygrał do realizacji pierwszy Grant Naukowy Rektora AGH.
 • Do użytku została oddana nowa strona www SKNZ, zbudowana w oparciu o Joomlę.

2010/2011

 • Prezesem Koła został Rafał Rogala.
 • W tym roku odbył się Wyjazd „Tygrysi”, który został rozwinięty do 6 dni. 
 • Po raz pierwszy Koło prowadziło dwa Granty Naukowe Rektora AGH.
 • Zostało zmienione logo SKNZ.

2011/2012

 • Prezesem Koła został Marcin Migza.
 • W tym roku Koło liczyło ponad 60 członków.
 • Prowadzony przez SKNZ Grant Rektora „Śladami Stanisława Staszica” został wybrany najciekawszym Grantem prowadzonym przez studentów AGH.
 • W tym roku Koliści po raz pierwszy zaangażowali się w Bieg AGH, biorąc w nim udział jako wolontariusze, uczestnicy i współorganizatorzy.