1992 – 1995

 • W pierwszych latach działalności Koło liczyło 6 członków.
 • Koliści brali udział w KSKNPG AGH w Sekcji Górnictwo.
 • Pierwsze cztery lata działalności Koła były latami nieformalnymi, ponieważ by zostać oficjalnie zgłoszonym, Koło musiało wykazać się stabilnością w działaniu.

1996/1997

 • W roku tym Koło liczyło 17 członków.
 • Był to rok przełomowy w historii Koła, kiedy to w szeregi zapaleńców weszła studentka II roku Zarządzania i Marketingu, Dominika Woźny. Postanowiła ona wówczas sformalizować wszystkie kwestie związane z działalnością Koła. 
 • Od dnia 1 października 1996 roku SKN „Zarządzanie” zostało wpisane w poczet Kół Naukowych AGH. 
 • Opiekunem Koła został Pan prof. dr hab. inż. Eugeniusz Zając.

1998/1999

 • Dużym ciosem dla Koła była śmierć jego Opiekuna. W latach 1998-1999 opiekunem Koła został Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Sęk.

1999/2000

 • Prezesem Koła została Agnieszka Przyłucka.
 • W tym roku Koło liczyło 27 członków.
 • Z funkcji Opiekuna zrezygnował prof. Sęk, objęła ją Pani prof. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek. 
 • Koło po raz pierwszy wystartowało z własną sekcją tematyczną w ramach KSKNPG.
 • Zaangażowanie Opiekuna w pracę Koła doprowadziło do mianowania Pani Profesor na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH.
 • Na początku roku 2000 funkcję opiekuna objął dr inż. Mieczysław Ślósarz.
 • W dniach 8-10 maja 2000 roku odbył się pierwszy obóz szkoleniowo-rekreacyjny SKNZ w Mszanie Dolnej.

2000/2001

 • Prezesem Koła został Norbert Bobiński.
 • W tym roku Koło liczyło 35 członków.
 • Podczas KSKNPG swoje referaty wygłosiło 28 Kolistów, biorąc udział w dwóch sekcjach tematycznych: Rynku Kapitałowego i Marketingu Strategicznego oraz Organizacji i Zarządzania.
 • W grudniu 2000 roku odbyło się pierwsze szkolenie (prowadzenie dealing roomu) poprowadzone przez Bank Przemysłowo-Handlowy.